نمایشگر شما برای نمایش سایت نغمه ماندگار مناسب نیست، لطفا از نمایشگر بزرگتری استفاده کنید

بلاگ

بلاگ
صوت شناسی
مقاله
صوت شناسی
صدا (صوت) پدیده ای است که از ارتعاش یک جسم تولید می شود و به صورت موج انتشار می یابد و در صورتی که فرکانس این موج در بازه معینی باشد به وسیله گوش انسان قابل درک است....
نویسنده: کریم الدین نظام زاده
تاریخ: 1399/01/10

عضویت در خبرنامه