نمایشگر شما برای نمایش سایت نغمه ماندگار مناسب نیست، لطفا از نمایشگر بزرگتری استفاده کنید

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی
 • انجمن نغمه ماندگار، انجمنی است مردم نهاد که با محوریت «هنری-ادبی و مرکزیت استان کرمان از سال 1387 در حال فعالیت می باشد. التزام و اجرای این منشور در عرصه عمل برای همۀ اعضا، مسئولین واحدها، مشاورین و تمامی افراد فعال در انجمن ضروری است و ما به منظور تکریم، همکاری و تلاش برای ارزش ها و اهداف انجمن بر اصول اخلاقی زیر هم پیمان و استوار خواهیم بود:
  1. تلاش می کنیم از موجودیت و پایداری انجمن در راه حفظ و اشاعه هنر فاخر حفاظت و حراست نماییم.
  2. تلاش در جهت حفظ شأن هنر و هنرمند و احترام متقابل: ما بر این باوریم که تک تک انسان ها، در عین داشتن عقاید و اندیشه های متفاوت دارای کرامت ذاتی هستند؛ بر این اساس، رفتار ما، بر اساس احترام به شأن و کرامت ذاتی و به خصوص شأن هنر و هنرمند بوده و تلاش می‌کنیم که با روحیه ای آکنده از مهر و محبت، این تفاوت ها را به رسمیت بشناسیم. فراموش نکنیم که آنچه در انجمن قابل نقد است رفتارها و رویه ها هست، و این اقدام باید بدون بی احترامی به شخصیت افراد، غیبت و بدگویی و به صورت نقد حضوری در مجاری رسمی سازمان صورت پذیرد. ما اعضای انجمن تلاش خواهیم کرد که رفتاری مبتنی بر احترام در زندگی شخصی، خانوادگی و نیز در دفتر انجمن و در جریان فعالیت‌های گروهی و در کل اجتماع پیشه خود کنیم.
  3. تلاش در جهت حفظ و رعایت همدلی، مشارکت و مسئولیت پذیری: ما، تلاش خواهیم کرد که خود را به اصول همدلی، مشارکت، مسئولیت پذیری، شفافیت، گزارش دهی، پاسخگویی و رعایت حقوق دیگران و به طور کل رفتاری دمکراتیک و مشارکتی اجتماعی و بر پایه خرد جمعی در انجمن متعهد بدانیم. تاکید ما در فعالیت گروهی در انجمن برصداقت، همکاری و همدلی است. همدلی یعنی موفقیت همکار ما عین موفقیت ماست. صداقت یعنی جز عین واقع چیزی را به یکدیگر انتقال نخواهیم داد حتی اگر به ضرر ما باشد و همکاری یعنی در صورت امکان از هیچ تلاشی اعم از در اختیار قرار دادن تجارب، اطلاعات و حتی کمک فیزیکی در جهت پیشبرد اهداف انجمن به همکار خود دریغ نخواهیم کرد.
  4. داشتن نظم از مهمترین ارکان فعالیت گروهی است و در پیشبرد اهداف بسیار موثر است و ما تلاش خواهیم کرد تا در تک تک فعالیت ها و حضور خود در انجمن نظم را مهم شمرده و رعایت نماییم.
  5. همواره از حسن شهرت و اعتبار انجمن، اساسنامه،آیین‌نامه‌ها و مصوبات سازمانی آن حمایت نموده و به عضویت در انجمن افتخار خواهیم کرد.
  6. از مشارکت در هر مراوده‌ای که چهره مخدوشی از انجمن یا اعضای آن ارائه نماید و از ایجاد هرگونه لطمه مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفه‌ای، منافع مادی و معنوی و یا حرفه و شغل دیگر اعضای انجمن خودداری و در راستای حفظ شان هنر و هنرمند متعهد خواهیم بود.
  7. فعالیت، پروژه و طرح هایی که در انجمن ایده پردازی شده و در مرحله تصمیم گیری می باشند را جز اطلاعات محرمانه انجمن تلقی کرده و در مجامع و محافل غیر از انجمن مطرح، استفاده و پیاده سازی نخواهیم کرد و اطلاع رسانی اخبار، بیانیه ها و فعالیت های انجمن صرفا از طریق مجاری رسمی انجمن توسط واحد روابط عمومی صورت می پذیرد.
 • همه اعضا در برابر آیین‌نامه و منشور اخلاقی انجمن برابر هستند و لازم است که با تکیه بر اصول رفتار برابر و عدم تبعیض با همه اعضای انجمن برخورد شود.
 • اعضایی که بر خلاف اهداف و شئونات انجمن (رعایت منشور اخلاقی) فعالیت نمایند و تذکر شورای مرکزی مؤثر واقع نشود، به پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضا شورای مرکزی و تصویب شورای مرکزی عضویت آن ها در انجمن لغو خواهد شد.
 • برای بازنگری در اصول منشور اخلاقی حاضر، پیشنهادات توسط واحد برنامه ریزی راهبردی جمع‌آوری و به شورای مرکزی جهت تصویب ارائه می‌گردد.

عضویت در خبرنامه