نمایشگر شما برای نمایش سایت نغمه ماندگار مناسب نیست، لطفا از نمایشگر بزرگتری استفاده کنید

عضویت

عضویت

مزایای عضویت

  • مشارکت اجتماعی و مدنی
  • ثبت سوابق هنری- ادبی
  • لحاظ امتیازات ویژه جهت حضور در برنامه های انجمن با توجه به سطوح عضویت

جهت عضویت در انجمن نغمه ماندگار اینجا کلیک نمایید

اعضای افتخاری

استاد داریوش برهانی

استاد داریوش برهانی

استاد حمید ایلاقی

استاد حمید ایلاقی

استاد عطاالله مشرف‌زاده

استاد عطاالله مشرف‌زاده

استاد سعادت ارجمند

استاد سعادت ارجمند

استاد محمد میرزایی

استاد محمد میرزایی

استاد سیروس خاندانی

استاد سیروس خاندانی

عضویت در خبرنامه